Roskilde Dukke- og Figurteater Center

RDFC logo


UNIMA Danmark
UNIMA DANMARK
Velkommen til Roskilde Dukke- og Figurteater Center (RDFC)

Mange teatre og institutioner rundt om i Danmark anvender dukker og andre animerede figurer i deres arbejde, men der mangler et centralt sted, hvor formen i dens forskellige fremtrædelsesformer kan blive vist og dyrket kontinuerligt. Her i landet er der ingen skoler, der underviser systematisk i kunstformen, men håbet er, at et center for dukke- og figurteater kan være med til at skabe grobund for læring og udvikling, en slags væksthus for dukke- og figurspillere, men også for andre som måtte ønske at bruge dukker og animerede figurer i deres forskellige former for arbejde. Desuden vil centret arbejde på at skaffe gæstespil af såvel danske som udenlandske dukke- og figurteatre til Roskilde.

Med støtte fra Kultur og Idræt, Roskilde Kommune, er der i 2016 gennemført tre dansk og et estisk gæstespil for at undersøge om teaterrummet i det Blå Hus er anvendeligt til udefra kommende teatre. Det går, men kun for små forestillinger med en eller højst to medvirkende. Økonomisk set medgik næsten alle indtægter til annoncering, og nogle skoleforestillinger måtte aflyses. Men det publikum der kom var godt tilfreds, og rummet var, som vi vidste fra tidligere, velegnet til småbørnsforestillinger.

En del tid er blevet brugt på at sondere muligheden for at skabe en eller anden form for dukkespiller-uddannelse her i Roskilde. Bestræbelsen ser dog ud til at være løbet ud i sandet.

Vi har også forsøgt at promovere at dukketeater skal være væsentligt i huset Algade 31, som kommunen i øjeblikket overvejer at omdanne til børnekulturhus. Hvordan denne sag udvikler sig er uafklaret. Det Blå Hus samling af ca. 300 teaterdukker kan måske indgå i sammenhængen, men det vil afhænge af de nærmere omstændigheder.

Indtil da er alle velkommen til at bese samlingen ved henvendelse til mig (tlf. 4635 3294) eller f.eks. i forbindelse med den her på hjemmesiden annoncere samtale mellem Jytte Abildstrøm og Hans Hartvich-Madsen.

Nye medlemmer til foreningen er meget velkomne!

Knud Brodersen


Det Blå Hus

Det Blå Hus
Bredgade 9
4000 Roskilde

Telefon: 4635 3294


Det Blå Hus