Roskilde Dukke- og Figurteater Center

RDFC logo


UNIMA Danmark
UNIMA DANMARK
Velkommen til Roskilde Dukke- og Figurteater Center (RDFC)

Mange teatre og institutioner rundt om i Danmark anvender dukker og andre animerede figurer i deres arbejde, men der mangler et centralt sted, hvor formen i dens forskellige fremtrædelsesformer kan blive vist og dyrket kontinuerligt. Her i landet er der ingen skoler, der underviser systematisk i kunstformen, men håbet er, at et center for dukke- og figurteater kan være med til at skabe grobund for læring og udvikling, en slags væksthus for dukke- og figurspillere, men også for andre som måtte ønske at bruge dukker og animerede figurer i deres forskellige former for arbejde. Desuden vil centret arbejde på at skaffe gæstespil af såvel danske som udenlandske dukke- og figurteatre til Roskilde.

Der er gennem et årstid blevet arbejdet på at skabe et sådant center her i Roskilde, og til støtte herfor holdt foreningen Roskilde Dukke- og Figurteater Center stiftende generalforsamling den 20.02.2015 i Det Blå Hus (hvor der gennem mange år er spillet dukketeater). Folk, der vil vide mere om foreningen, kan kontakte undertegnede eller andre af bestyrelsens medlemmer.

Nye medlemmer til foreningen er meget velkomne!

Den primære opgave i øjeblikket er i samarbejde med Roskilde Kommune at fremskaffe anvendelige lokaler i rimelig gå-afstand fra stationen.

Knud Brodersen


Det Blå Hus

Det Blå Hus
Bredgade 9
4000 Roskilde

Telefon: 4635 3294


Det Blå Hus